ภาษาไทย    Chinese
สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-30 มิถุนายน 2556
การอบรมเทคนิคการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 » รายละเอียด

06-5-2013
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต » รายละเอียด

 

ข่าวกิจกรรม

2015-06-08

ปันรักปันน้ำใจ

จำนวนรูปภาพ 7

2015-02-10

ตรุษจีน

จำนวนรูปภาพ 13
>>กิจกรรมทั้งหมด